Algemene voorwaarden

Yoga weekend 6 tem 8 september 2024

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
1. Door het betalen van het volledig bedrag, verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
2. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.
3. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
4. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
5. Als deelnemers besluiten om te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de som. Geen uitzondering mogelijk
a. Tot twee maanden voor aanvang van het weekend: terugbetaling van 30% van het inschrijfgeld.
b. Tot een maand voor aanvang van het weekend: terugbetaling van 20% van het inschrijfgeld.
c. Vanaf twee weken voor aanvang van het weekend: er worden geen kosten terugbetaald.
6. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte weekend bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang aan ons zijn doorgegeven.
7. Wij behouden het recht het weekend te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door onszelf heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
8. Wij hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of weekend.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij zullen zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van het weekend.
2. Deelname aan het weekend is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS
1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS
1. Onze locaties zijn rookvrij en alcoholvrij. Drugsgebruik is tijdens het weekend niet toegestaan.
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Wij zijn respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3. We hebben de locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of weekend een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of niet opvolgen, kunnen uit de cursus of weekend verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.